Fotovoltaika

nejčistší výroba elektřiny

Energetická soběstačnost budoucnosti

Svazují vás vysoké účty za energie? Vsaďte na čisté sluneční teplo. Klasický fotovoltaický systém s panely přináší nejjednodušší řešení, jak dosáhnout maximální energetické soběstačnosti, nulových emisí a výrazné finanční úspory.

Průměrný fotovoltaický systém na rodinném domě ušetří za 30 let tolik Co₂, kolik by vyprodukovalo 3000 nově zasazených stromů. Energie potřebná na jeho výstavbu se do roka vrátí zpět. Životnost celého systému je, při využití kvalitních komponent, až 40 let.

Návratnost fotovoltaické elektrárny je přibližně 10 let. Přitom garantovaná životnost je nejméně dvakrát tak dlouhá.

Víte, že na většině území České a Slovenské republiky můžete počítat s tím, že fotovoltaická elektrárna o výkonu 1 kWp (3-4 panely) vyrobí za rok 1000 kWh elektrické energie?

Energie domova v PĚTI krocích

K přeměně slunečního záření na elektrickou energii dochází ve fotovoltaických panelech, které vyrábí stejnosměrný proud. Ten je následně v měniči přeměněn na střídavý a vyslán do zásuvky nebo rozvaděče objektu.

1

Přeměna energie

Fotovoltaické panely přemění sluneční záření na elektřinu – stejnosměrný proud.

2

Převod proudu

Měnič proud převede na střídavý, který se používá v běžných elektrospotřebičích.

3

Odběr spotřebičů

Přes rozvodovou skříň si elektřinu odeberou jednotlivé spotřebiče.

4

Akumulace

Akumulace energie je možná do vody nebo do baterií.

5

Přebytky

Přebytky odtékají přes hlavní elektroměr mimo budovu do distribuční sítě.

Víte, že vzhledem k růstu ceny elektřiny a snižování cen baterií a panelů se návratnost systémů blíží hranici 10 let?

Využití fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaika přijde vhod všude tam, kde je stálá spotřeba elektrické energie. Je vhodná jak do rodinného domku s elektrickým vytápěním, dílnou nebo výrobou, tak pro firmy, kde se elektrická energie spotřebuje ve strojích a dalších technologiích.

Akumulace energie do vody

Nejjednodušší využití přebytků elektřiny

Akumulace energie do vody je prvním a nejsnazším krokem pro lepší využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny. Tento systém výrazně urychlí návratnost zejména u fotovoltaiky na rodinných domech bez tepelného čerpadla. 

Akumulační nádrž je napojena jak na rozvody teplé užitkové vody, tak na vytápění. Díky zařízení zvanému „wattrouter“ dochází k přesměrování „přebytečné“ energie už o velikosti několika desítek wattů např. na spirálu akumulační nádoby.

V rodinném domě se tak výrazně zvedne využití elektrické energie, která by jinak šla za „pár halířů“ do sítě distributora. Investor navíc ušetří za další médium (např. plyn), které je nutné pro vytápění nebo ohřev vody.

Příklad z praxe

Stávající dům je obydlený rodinou se standardní spotřebou teplé užitkové vody. Náklady na plyn a elektřinu jsou cca 40 000 Kč.

Návrh řešení:

Ideální variantou je fotovoltaická elektrárna o výkonu 4 kW. Systém vytápění a ohřevu teplé užitkové vody doplněný o akumulační nádrž o objemu 300 litrů, dva výměníky, třífázovou topnou spirálu a wattrouter pro řízení přebytků. Akumulační nádrž bude sloužit jako zásobník tepelné užitkové vody. První výměník bude napojen na topný okruh. Druhý může být napojen na plynový kotel a využíván jako záloha pro ohřívání teplé vody při špatném počasí. Investice je ve výši 220 000 Kč.

Roční úspora:

Roční úspora na plynu a elektřině je cca 12 000 Kč. Počáteční dotace jsou ve výši 55 000 Kč (program Nová zelená úsporám).

Akumulace energií do baterií

Budoucnost spotřeby elektrické energie

Výroba elektřiny ze slunce a její spotřeba v objektu jsou málokdy v rovnováze. Nejvyšší odběr elektřiny je obvykle ráno a ve večerních hodinách, zatímco sluncem generovaná energie je na svém maximu v poledne. Bez akumulace se přebytek pouští za nízkou výkupní cenu do veřejné sítě, a naopak draze nakupuje ve chvílích slunečního deficitu.

Podíl vlastní využité energie lze zvýšit začleněním akumulátorů. Ty vyrobenou elektřinu během dne uloží tak, aby byla k dispozici i po setmění. Baterie vykrývají také špičky odběru. V situaci, kdy je spotřeba elektřiny vyšší, než jakou dokáže fotovoltaika vyprodukovat, se primárně čerpá z vlastní uložené energie. Po většinu roku je tak možné snížit odběr elektřiny z veřejné sítě na úplné minimum.

Mezi hlavní přednosti baterií patří krátká doba nabíjení, hluboká míra vybití a žádné výpary kyslíku nebo vodíku. Přepínání mezi zdroji probíhá zcela plynule. Celý proces je plně automatizovaný bez nutnosti jakéhokoliv zásahu.

Příklad z praxe

Stávající rodinný dům s velkou spotřebou elektrické energie (denně v provozu dílna, bazén nebo jiná živnost). Náklady na elektřinu jsou cca 50 000 Kč ročně. Ke spotřebě dochází po celý den.

Návrh řešení:

Ideálním řešením je fotovoltaická elektrárna s výkonem 6 kW a bateriovým systémem na bázi lithia s kapacitou 9 kWh. Elektrárna ročně vyrobí elektrickou energii za cca 25 000 Kč. Díky bateriím je většina spotřebována v domě. Počáteční investice je cca 500 000 Kč. Životnost celého systému včetně baterií je více než 20 let.

Roční úspora:

Roční úspora na elektřině je cca 22 000 Kč. Počáteční dotace vychází na 150 000 Kč (program Nová zelená úsporám).

Kombinace s tepelným čerpadlem

Ušetřete za elektřinu ještě více

Získejte ještě vyšší energetickou úsporu s výhodnou kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Jedná se o zajímavou investici do vlastního objektu s velmi nízkými výdaji na výrobu energie.

Tepelné čerpadlo a fotovoltaika si skvěle rozumí. Je však nutno uvést, že 100% úsporu odebrané elektrické energie nezaručí – tepelné čerpadlo má nejvyšší spotřebu elektřiny v zimě, kdy je produkce energie z fotovoltaického systému nízká. Vhodným návrhem však docílíme energetické nezávislosti po většinu roku.

Díky programům Státního fondu životního prostředí můžete navíc získat na celou realizaci dotaci až ve výši 80 % uznatelných nákladů.

Příklad z praxe

V novostavbě rodinného domu bydlí 4-6 stálých obyvatel. Tepelná ztráta je 12 kW. Vysoká je zejména spotřeba teplé vody.

Návrh řešení:

Nejlepší variantou je tepelné čerpadlo o výkonu 10 kW doplněné o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3 kWp s řízením přebytků elektrické energie. Velký zásobník na teplou užitkovou vodu (400 litrů), akumulace topné vody (500 litrů). Výše investice je 650 000 Kč, s počáteční dotací 150 000 Kč.

Roční úspora:

Náklady na kompletní spotřebu elektrické energie vychází díky fotovoltaice a vytápění pomocí tepelného čerpadla jen na 12 000 Kč ročně. To je oproti běžné variantě (vytápění plynem a standardním tarifem za elektřinu) úspora téměř 33 000 Kč.

Máte zájem nebo jakýkoli dotaz?

Nechte nám na sebe kontakt, ozveme se Vám s nabídkou řešení na míru pro Vás.

Nebo volejte zdarma

nonstop zákaznická linka: 
848 100 200